Siirry sisältöön
KotiVilla / 040 733 1864 / info@kotivilla.fi

Yksinäisyydestä

Yksinäisyys on monen ihmisen vakituinen seuralainen. Kutsumaton vieras, joka ei lähde kulumallakaan pois. Yksinäisyyttä on vaikea kuvata sanoin. Se on moniselitteinen ilmiö ja tunnetila. Yksinäisyyttä on niin monenlaista kuin on ihmisiäkin.

Yksinäisyyttä on tutkittu paljon. On löydetty eri tekijöitä, jotka sitä synnyttävät. Esimerkiksi erilaiset muutokset niin yhteiskunnassa kuin yksittäisen ihmisen elämänkulussa edesauttavat yksinäisyyden syntyä. Ikääntyessä puolestaan liikkumisen rajoitteet,toimentulon pienentyminen ja pitkät välimatkat läheisiin voivat aiheuttaa yksinäisyyttä (mielenterveysseura).

Yksinäisyydestä voidaan erottaa myös eri lajeja, kuten yksinäisen sivilisääty sekä fyysinen yksinäisyys. Fyysinen yksinäisyys tarkoittaa esimerkiksi yksin asumista ja yksin olemista. Sitten on vielä ystävättömyys eli ihmeisellä ei ole yhtään ystävää. Tälläinen yksinäisyys korostuu varsinkin raskaissa elämänvaiheissa. On myös ns. kosmista yksinäisyyttä, jota runoilija Lauri Viita on kuvannut tutuksi tulleella lauseella: ” Ihminen, kaiken keskellä olet sinä yksin”.Tämä on ihmisen perusyksinäisyyttä, jota taide ja uskonto yrittävät tavoittaa. Tätä yksinäisyyttä tuntee meistä joskus jokainen. Viidentenä lajina voidaan ajatella yksinäisyyden tunnetta eli tunnekokemusta merkityksettömyydetä sekä yhteyden puutteesta.

Tutkimusten mukaan noin joka kymmenes Porin alueella asuva yli 75-vuotias kokee yksinäisyyden vaikeana, ahdistavana ja arkielämää hattaavana asiana. Yksinäisyys voi pahentaa muistiongelmia tai heikentää fyysistä toimintakykyä. Koko Suomessa asuu yksin noin 350000 yli 65-vuotiasta (mielenterveysseura).

HENKILÖKOHTAINEN ARVIO YKSINÄISYYDESTÄ ON TÄRKEIN

Ihmisen oma kokemus yksinäisyydestä onkin tärkeintä. Se on omahenkilökohtainen arvio omasta elämäntilanteestaan ja siihen liittyvistä ihmissuhteista. Toinen ihminen saattaa näyttää ulkopuolisesta hyvinkin yksinäiseltä, mutta henkilö itse ei koe olevansa lainkaan yksin. On hyvä myös tiedostaa, että monien ihmisten ympäröivä saattaa kokea hyvinkin suurta yksinäisyyttä. Tämä tulee esille esim. palvelutaloissa. Yksinäiseksi itsensä tunteva kokee, ettei tule kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi, Hän kokee jopa hylkäämistä. Hän ei koe kuuluvansa joukkoon. Tälläistä yksinäisyyttä on hyvin raskasta kantaa. Yksinäisyys on yksi yhteiskuntamme kipeimmistä ongelmista.

Oleellista onkin se, että meistä jokainen voi omalta osaltamme lievittää toisen yksinäisyyttä. Emme tarvitse suuria tekoja, vaan arkipäiväisiä yhteydenottoja, kohtaamisia ja hyää tahtoa ja sydäntä.

KotiVillan palveluista tukea yksinäisyyteen

KotiVillan palveluista yksinäisyyteen voi saada tukea etenkin keskusteluavusta sekä elämäntarinoinnista. Keskusteluapu räätälöidääm kunkin asiakkaan näköiseksi. Se voi tarkoittaa esim. kuuntelua, yhdessä pohtimista, vaikean asian kertomista ja jakamista. (Keskusteluapu ei ole terapiaa!) Elämäntarinointi pohjautuu puolestaan ajatukseen, että jokaisella on oma tarinansa, joka pitäisi saada edes kerran kertoa toiselle ääneen. Oman elämäntarinan kertominen voi auttaa esim arvostamaan ja jäsentämään omaa elettyä sekä tulevaa elämää.

KotiVilla sydämellä arjessa

Vieritä ylös