Siirry sisältöön
KotiVilla / 040 733 1864 / info@kotivilla.fi

Liikkumisen tärkeys ikääntyessä

Tässä blogiteksti opiskelijaltamme.

 

Liikunta pysyy tärkeässä roolissa myös ikääntyessä. Sillä voidaan hidastaa osteoporoosin etenemistä, välillisesti estää kaatumisia, koska tasapaino ja lihasvoima pysyvät yllä, sekä liikunta voi myös hillitä kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Liikunta voi ehkäistä pitkäaikaissairauksia, sekä olla yhtenä hoitokeinona niiden hoitamisessa. Liikunta voi myös lisätä ruokahalua ja parantaa unta, jotka taas vaikuttavat psyykkiseen sekä fyysiseen hyvinvointiin. Liikunta voi lisätä myös sosiaalista kanssakäymistä, joka monella voi tavallisesti vähentyä iän myötä. Liikuntaa voi harrastaa ryhmässä tai läheisen kanssa, jolloin tulee tavattua muita ihmisiä. Kun liikkumiskyky säilyy, on mahdollista liikkua ihmisten pariin ja tavata ihmisiä kodin ulkopuolella.

 

Suosituksia liikkumiseen

 

Liikuntasuositusten sisältö vaihtelee hieman eri ikäryhmissä. Yli 65-vuotiaille painotetaan enemmän lihaskunnon ja tasapainon tärkeyttä. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jotta se edistää ja ylläpitää toimintakykyä parhaalla mahdollisella tavalla. Jo pienikin liikuskelu tuo terveyshyötyjä, varsinkin sellaisille, jotka muuten liikkuvat hyvin vähän.

 

Pohjana liikuntasuositukselle on riittävästi palauttavaa unta ja paikallaoloon taukoja aina kun voi. kevyttä liikuskelua tulisi harjoittaa mahdollisimman usein. Ikäihmisille, kuten myös nuoremmille, suositellaan monipuolisesti vaihdellen erilaisia liikuntamuotoja kuten lihasvoimaa, notkeutta ja tasapainoa harjoiteltavaksi kaksi kertaa viikossa. Jokainen ihminen on yksilö, eivätkä kaikki suositukset sovi jokaiselle, ottaen huomioon esimerkiksi sairaudet ja toimintakyvyn. Turvallisuus tulee aina ottaa huomioon, kun mietitään yksilöllisesti liikuntasuositusta, jotta pysytään liikunnan terveyttä edistävissä vaikutuksissa. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan kuitenkin myös ikääntyneille reipasta liikkumista 2h30min viikossa, tai vaihtoehtoisesti rasittavaa liikuntaa 1h15min viikossa.

 

Esimerkkejä eri liikuntamuodoista

 

Pieni liikuskelu – kotitöiden tekeminen, kauppareissu, rauhallinen kävelylenkki

Lihasvoima, notkeus, tasapaino – tuolijumppa, venyttely, jooga

Reipas liikkuminen – sauvakävely, tanssi, uinti

Rasittava liikkuminen – porraskävely, pyöräily

 

Ikääntyminen ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat väistämättömiä, mutta liikunnalla voidaan hidastaa sekä vähentää muutosten ilmenemistä. Vaikka liikunta ei olisi aikaisemmin ollut osa arkea, on sen aloittamisesta hyötyä vielä ikääntyneenäkin.

 

 

Lähteet

https://www.duodecimlehti.fi/duo12448

Liikunta ja ikääntyminen

Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/liikunta/liikuntasuositukset

Vieritä ylös