Siirry sisältöön
KotiVilla / 040 733 1864 / info@kotivilla.fi

Kotisairaanhoitoa vauvasta vaariin

Usein kotisairaanhoitopalvelu mielletään ikäihmisten palveluksi. Näin ei kuitenkaan ole. Kotisairaanhoitopalvelu on tarpeen toimintakyvyn heikentyessä tai sairauden yllättäessä. Tämä palvelu kattaa koko elinkaaren, vauvasta vaariin.

Elämässä tapahtuu kaikenlaista ja usein myös hyvin pysäyttävää tai surullista. Äkillinen sairastuminen, toimenpide tai vakava pitkäaikaissairaus pysäyttävät ja heikentävät toimintakykyä joko hetkellisesti tai pysyvästi.

Lapsen sairastuessa vakavasti tai kroonisesti, voi perhe tarvita tukea, turvaa, huolenpitoa, neuvoja, rohkaisua tai apua arjessa selviytymiseen. Ammattitaitoinen hoitaja on lisäkäsinä ja turvana kotona, kun huoli omasta pienokaisesta on suuri. Hoitaja tekee tarvittavat hoidolliset toimenpiteet ja tutkimukset sekä opastaa vanhempia.

Jos lapsi sairastuu esimerkiksi diabetekseen, hoitajan tuoma turva kotiutumis vaiheessa on suuri apu. Yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa, hoitajan opastuksella opetellaan mm. laskemaan hiilihydraatteja, insuliinin määriä sekä mietitään yhdessä liikunnan merkitystä verensokeriarvoille. Hoitaja on tukena ja turvana sekä rohkaisee perhettä selvitytymään tässä haasteellisessa elämän vaiheessa.

Lapsen/aikuisen  sairastuessa äkillisesti akuuttiin infektioon, hoitaja tulee kotiin paikan päälle tekmään arviota sekä tekee tarvittavat toimenpiteet. Tarvittaessa otamme yhteyden joko hoidettavan omaan lääkäriin tai etälääkäriimme.

Aikuisen sairastuessa vakavasti tai leikkauksesta toipuessa, voi hoitajan tuoma turva ja huolenpito olla hyvinkin tervetullutta. Hoitaja tekee haavahoidot, ottaa laboratorionäytteet, käy apteekissa, hoitaa kodin asioita, antaa lääkkeet, pistää pistoket, arvioi toipumista, kannustaa, kuuntelee, rohkaisee,opastaa jne.

Ikääntyminen tuo mukanaan monenlaisia haasteita. Usein liikuntakyky ja tasapaino heikknevät iän myötä. Hoitajan tuoma turva ja huolenpito auttaa kotona pärjäämisessä.

Näin ollen kotisairaanhoitoa tarvitsevat kaikki, joiden elämä on vaikeutunut hetkellisesti tai pysyvästi ja jotka kaipaavat hoitajan tuomaa turvaa kotona ja arjessa selviytymiseen. Olemme läsnä elämän suurissa  iloissa ja suruissa.

Vieritä ylös