Siirry sisältöön
KotiVilla / 040 733 1864 / info@kotivilla.fi

Kotisairaanhoitoa vauvasta vaariin

Usein kotisairaanhoitopalvelu mielletään ikäihmisten palveluksi. Näin ei kuitenkaan ole. Kotisairaanhoitopalvelu on tarpeen toimintakyvyn heikentyessä tai sairauden yllättäessä. Tämä palvelu kattaa koko elinkaaren, vauvasta vaariin. Elämässä tapahtuu kaikenlaista ja usein myös hyvin pysäyttävää tai surullista. Äkillinen sairastuminen, toimenpide tai vakava pitkäaikaissairaus pysäyttävät ja heikentävät toimintakykyä joko hetkellisesti tai pysyvästi. Lapsen sairastuessa vakavasti tai kroonisesti, voi perhe…

Lue lisää

Leikkauksen jälkeinen hoito

KotiVilla Oy:sta saa palveluita leikkauksen jälkeiseen hoitoon. Ammattitaitoinen henkilökunta seuraa leikkauksesta toipumista ja suorittaa hoidollisia toimenpiteitä. Jo ennen leikkaukseen menemistä kannattaa miettiä minkälaisia palveluita mahdollisesti tarvitsee leikkauksen jälkeen. Oli kyse sitten isosta tai pienestä toimenpiteestä, voi lisäkädet sekä hoitajan tuoma turva olla tarpeen. Leikkauksesta toipuminen on aina yksilöllistä ja on hyvä, että osaava hoitaja on…

Lue lisää

Piikkikammo eli neulapelko

Yleistä Lääketieteessä voimakas pelko eli fobia luokitellaan määräkohteiseksi peloksi. Määräkohteisella pelolla tarkoitetaan huomattavaa ja itsepintaista pelkoa, joka kohdistuu tiettyyn kohteeseen tai tilanteeseen ja on näihin nähden liiallista tai epärealistista. Pelot voivat olla erilaisia ja kohdistua esimerkiksi eläimiin, ympäristöön (myrskyt, ukkonen, vesi, korkea paikka), veren näkemiseen, pistoksiin (injektioihin) tai tiettyihin tilanteisiin (suljetut paikat, hissit, sillat, julkiset…

Lue lisää

Vanhusten ravitsemus

Terveellinen ravitsemus on kokonaisuus, jossa ratkaisevat jokapäiväiset valinnat pitkällä aikavälillä. Terveelliset elämäntavat laskevat merkittävästi useimpien sairauksien riskejä ja auttavat jaksamaan paremmin myös iän karttuessa. Ikäihmisen hyvä ravitsemus ylläpitää toimintakykyä, elämänlaatua ja terveyttä sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Ravitsemustila ollessa hyvä, on kotona asumisen mahdollisuudet paremmat. Useimmilla meistä on toiveena pysyä mahdollisimman pitkään toimintakykyisenä sekä pystyä asumaan…

Lue lisää

Haavan paranemista tukeva ravitsemus

Jokapäiväisillä valinnoilla ja ruokatottumuksilla on suuri merkitys terveyteen. Terveellinen ravitsemus on kokonaisuus, jossa ratkaisevat jokapäiväiset valinnat pitkällä aikavälillä. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan myös ehkäistä tai siirtää sairauksien puhkeamista ja edistää toipumista. Säännöllinen ateriarytmi on kaiken a ja o. Lautasmalli takaa tasapainoisen aterian, josta saa tarvittavat ravintoaineet. Ravinnolla on olennainen osa haavan paranemisessa.  Oikeanlainen ravitsemus edistää haavan…

Lue lisää

ABI-mittausta nyt meiltä!

ABI-Mittaus

Meiltä saa nyt ABI-mittauksia kotona. Mikäli tupakoit, sairastat diabetesta tai sinulla on oireita tai parantumaton haava, tutkituta ABI-arvosi. ABI-indeksillä arvioidaan tukkivan valtimotaudin vaikeusastetta. Indeksi mitataan yleensä olkavarren ja nilkan systolisesta painetasosta normaalia verenpainemansettia ja verisuonidopplerlaitetta käyttäen. ABI- tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valtimoverenkierron tila alaraajoissa. ABI-mittauksella tutkimme alaraajojen valtimoverenkiertoa ja sen mahdollista häiriötä mittaamalla levossa verenpainetta…

Lue lisää

Alzheimerin tauti

Alzheimer tauti on yleisin etenevä muistisairaus ja sen yleisyys kasvaa voimakkaasti iän myötä. Alzheimerin taudin perimmäistä syytä ei tiedetä. Arvioiden mukaan sitä sairastaa Suomessa yli 70 000 potilasta. Sairauden ensimmäinen ja merkittävin oire on muistin heikentyminen.  Erityisesti lähimuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat, sairastuneen on vaikea painaa mieleen vastikään tapahtuneita ja puhuttuja asioita tai oppia esimerkiksi…

Lue lisää

Diabeetikon jalkahaava- ennalta ehkäisyä

Jalkahaavat ovat diabeetikoille yleisin syy sairaalahoitoon. Jalkahaavan syntyyn vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan diabeteksen hoitotasapainoa ja taudin oheissairauksia (neuropatia). Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan jalkineita sekä jalkojen omahoitoa. Merkittävimmät riskitekijät jalkahaavan syntymiselle ovat mm: neuropatian seurauksena syntynyt suojatunnonpuute, diabeteksen pitkä kesto, huono hoitotasapaino, tupakointi ja iskemia. Monille diabeetikoille kehittyy vuosien varrella diabeteksen lisäsairautena…

Lue lisää

Oletko huolestunut omasta tai läheisesi muistista?

Muistisairaudella tarkoitetaan sairautta, joka heikentää muistia ja muita tiedonkäsittelyn (kognitio) osa-alueita. Näiden toimintojen heikentymisestä käytetään usein myös käsitettä dementia. Dementia ei ole erillinen sairaus, vaan taustalla olevasta muistisairaudesta johtuva oireyhtymä, jossa muisti ja tiedonkäsittely ovat heikentyneet niin paljon, että se haittaa päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Dementiaa sairastaa yli 100000 henkilöä. Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät…

Lue lisää

Jalkojen turvotus ja tukisidontavaihtoehdot

Turvotuksen hoidon lähtökohta on turvotuksen syyn löytyminen.  Turvotuksen hoidon ja ennaltaehkäisyn tärkein hoitomuoto on kompressiohoito. Hoidon aloittamisesta päättää aina lääkäri varmistettuaan ensin, että jalan valtimoverenkierto on riittävä. Hoitoon sitoutuminen on hoidon onnistumisen kannalta erittäin tärkeää! Kompressiohoito voidaan toteuttaa erillisillä sidoksilla tai tukisukilla. Kun hoito toteutetaan tehokkaasti, turvotus vähenee. Mittojen mukaisen lääkinnällisen hoitosukan käyttöön voidaan siirtyä,…

Lue lisää
Vieritä ylös