Siirry sisältöön
KotiVilla / 040 733 1864 / info@kotivilla.fi

Alzheimerin tauti

Alzheimer tauti on yleisin etenevä muistisairaus ja sen yleisyys kasvaa voimakkaasti iän myötä. Alzheimerin taudin perimmäistä syytä ei tiedetä. Arvioiden mukaan sitä sairastaa Suomessa yli 70 000 potilasta. Sairauden ensimmäinen ja merkittävin oire on muistin heikentyminen.  Erityisesti lähimuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat, sairastuneen on vaikea painaa mieleen vastikään tapahtuneita ja puhuttuja asioita tai oppia esimerkiksi uuden kodinkoneen käyttöä. Sairauden ja aivomuutosten edetessä oirekuva muuttuu, toimintakyky heikkenee sekä avun tarve kasvaa. Muistioireiden ja toimintakyvyn muutoksen lisäksi tautiin liittyy usein käytösoireita. Alzheimerin tauti etenee yleensä hitaasti ja tasaisesti. Oireiden kesto ja niiden vaikeutuminen ovat hyvin yksilöllisiä. Sen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: varhainen, lievä, keskivaikea ja vaikea.

Alzheimerin taudin riskitekijöitä
  • korkea verenpaine
  • korkea kolesteroli
  • diabetes
  • ylipaino
  • tupakointi ja runsas alkoholin käyttö

Paras hoitovaste saavutetaan, kun lääkitys aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa diagnoosin varmistettua. Lääkehoidon turvin voidaan kohentaa toimintakykyä, hidastaa oireiden etenemistä ja vähentää käytösoireita. Lääkkeiden vaikutukset ovat kuitenkin hyvin yksillölliset. Elämäntapavalinnat näyttelevät sairauden synnyssä suurta roolia, joten omaa riskiään sairastua voi itse aktiivisesti pienentää. Terveillä elämäntavoilla, liikunnalla, pään vammoja välttämällä ja hoitamalla riskisairaudet hyvin voidaan taudin puhkeamista ehkäistä tai siirtää.

Muistin ja tiedonkäsittelyn tasoa voidaan testata kotona tutussa ja turvallisessa ympäristössä osaavan ja lempeän hoitajan suorittamana. Muistin ja tiedonkäsittelyn taso testataan esimerkiksi MMSE-testin (Mini-Mental State Examination) avulla. Siinä on 30 kysymystä, joiden aiheena on orientaatio, muisti, päättely ja hahmotus. Tarvittaessa voidaan tehdä myös tarkempi Alzheimerin varhaiseen toteamiseen kehitetty CERAD-tutkimus (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease). Testin jälkeen lääkäri arvioi, onko kyseessä vakava muistihäiriö ja mihin muistiin vaikuttavaan sairauteen testin tulos viittaa. Jos muistihäiriö todetaan, otetaan usein verikokeita sekä yleensä pään magneettikuvaus.

Yhteistyökumppanimme Trinitas lääkäripalveluiden geriatri kartoittaa tilanteenne ja hoitajamme tekevät muistitestin kotona, mikäli on huoli omasta tai omaisen muistista. Mahdollisimman varhainen diagnosi ja varhain aloitettu lääkehoito auttavat ja sillä saavutetaan oireiden hidastumista, käytösoireiden vähenemistä sekä toimintakyvyn lisääntymistä.

 

(Lähde: terveyskirjasto, muistiliitto, alzheimerinfo)

Vieritä ylös