KotiVilla / 040 733 1864 / info@kotivilla.fi

Alzheimerin tauti

Alzheimer tauti on yleisin etenevä muistisairaus ja sen yleisyys kasvaa voimakkaasti iän myötä. Alzheimerin taudin perimmäistä syytä ei tiedetä. Arvioiden mukaan sitä sairastaa Suomessa yli 70 000 potilasta. Sairauden ensimmäinen ja merkittävin oire on muistin heikentyminen.   Erityisesti lähimuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat, sairastuneen on vaikea painaa mieleen vastikään tapahtuneita ja puhuttuja asioita tai oppia esimerkiksi uuden kodinkoneen käyttöä. Sairauden ja aivomuutosten edetessä oirekuva muuttuu, toimintakyky heikkenee sekä avun tarve kasvaa. Muistioireiden ja toimintakyvyn muutoksen lisäksi tautiin liittyy usein käytösoireita. Alzheimerin tauti etenee yleensä hitaasti ja tasaisesti. Sen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: varhainen, lievä, keskivaikea ja vaikea.

Paras hoitovaste saavutetaan, kun lääkitys aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa diagnoosin varmistettua. Lääkehoidon turvin voidaan kohentaa toimintakykyä, hidastaa oireiden etenemistä ja vähentää käytösoireita. Lääkkeiden vaikutukset ovat kuitenkin, kuten aina, hyvin yksillölliset. (Lähde: terveyskirjasto)

 

Geriatrimme kartoittavat tilanteenne ja hoitajamme tekevät muistitestin kotona, mikäli on huoli omasta tai omaisen muistista. Mahdollisimman varhainen diagnosi ja varhain aloitettu lääkehoito auttavat ja sillä saavutetaan oireiden hidastumista, käytösoireiden vähenemistä sekä toimintakyvyn lisääntymistä.